Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/cckccck/public_html/ayarlar/veritabani.php on line 9
SATICI SÖZLEŞME ÇİÇEKÇİ - Cicekci-Cicek.net 583 çiçek ve 100 çiçekçi online çiçekçilik
Çiçekçi Çiçek

Çiçekçi-Çiçek.net

Türkiye Online Çiçek Sipariş Portalı
Çiçek Sipariş
26.02.2018 100 Çiçekçi, 583 Çiçek ve 1 Hedef.
 
 
 
 
 
 
Çiçek Sipariş
 

SATICI SÖZLEŞME

Çiçek Gönder

Çiçek Nereye Gönderilecek
Çiçekler
Çiçek Önerileri
Çiçek Çeşitleri
 
 

Güncelleme Tarihi: 02.08.2008

SİTEMİZE ÜYE OLARAK VE/VEYA SİTEMİZDE İŞLEM YAPARAK SATICI SÖZLEŞMESİNİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI, HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ VE ONAYLADIĞINIZI KABUL VE BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ.


1. Taraflar

İşbu Çicekçi-Çiçek.com Satıcı Sözleşmesi, KARACA GRUP BİLİŞİM ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ile www.Cicekci-Cicek.com sitesine üye olan “satıcı”(çiçekçi) arasında “satıcı”’nın www.Cicekci-Cicek.com sitesine üye olması ve/veya siteden işlem yapması anında karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

“Satıcı”, www.Cicekci-Cicek.com sitesine üye olduğunda ve/veya sitede işlem yaptığında, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini kabul ettiğini ve onayladığını kabul ve beyan eder.

2. Tanımlar

Çicekçi-Çiçek.com: Karaca Grup Bilişim Elektronik San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Alıcı: www.Cicekci-Cicek.com adresinde sunulan hizmetleri kullanmak suretiyle "satıcı" tarafından satıma arz edilen mal ve hizmetleri kredi kartı bilgisini vererek veya promosyon ile satın alan "müşteri".

Satıcı: www.Cicekci-Cicek.com adresinde sunulan hizmetleri kullanmak suretiyle "alıcı"lara yönelik olarak hukuken mülkiyetine haiz bulunduğu ve mülkiyeti üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri satışa arz eden “çiçekçi kişi/kuruluş”.

Site: www.Cicekci-Cicek.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi.

Çicekçi-Çiçek.com Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): "Site" içerisinde "alıcı ve satıcıların"ın işbu sözleşme içersinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “Çiçekçi-Çiçek.com” tarafından ortaya konulan işleyiş. “Çiçekçi-Çiçek.com”, "site" içerisinde ortaya konulan işleyiş üzerinde "alıcı ve satıcı"ların işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman "hizmet"lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. “Çiçekçi-Çiçek.com” tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "alıcı ve satıcı"ların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar "Çicekçi-Çiçek.com" tarafından sitenin yardım sayfasından "alıcı ve satıcı"lara duyurulur.

Güvenli Ödeme Sistemi: "Alıcı" ve "satıcı" arasında akdedilmiş olan satış akdinin "ödemeye" ilişkin kısmının ifa edilmesine yönelik olarak işbu sözleşme'de belirtilen koşullar dahilinde “Çiçekçi-Çiçek.com” tarafından sağlanan finansal hizmet. (detay için bkz. Ek 1)

Güvenli Hesap: "Güvenli Ödeme Sistemi" hizmetinin ifa edilmesi için “Çiçekçi-Çiçek.com” tarafından yönetilen banka neznindeki havuz hesabı.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu sözleşmenin konusu, "site"de sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı “satıcı” ile “alıcı” ve “Çiçekçi-Çiçek.com” arasındaki site üzerinden yapılan alışveriş işlemidir. "Satıcı", işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan kullanıma ve hizmetlere ilişkin “Çiçekçi-Çiçek.com” tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. “Satıcı” bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Alışverişin diğer tarafı olan “alıcı”’ya ilişkin “alıcı sözleşmesi” de “site”’de ilan edilir ve bu sözleşmenin tamamlayıcısıdır.

4. Üyelik Şartları

a. Üyelik "site"nin ilgili bölümünden Satıcı olmak isteyen çiçekçi kişi/kurum tarafından "site"ye üye olmak için gerekli bilgilerinin verilmesi, bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, bilgilerin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve "Çiçekçi-Çiçek.com" tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan "satıcı" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
b. "Site"ye üye olabilmek için reşit olmak ve "Çiçekçi-Çiçek.com” tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Bu şartların oluşması durumundaki üyelikler geçersizdir.

5. Hak ve Yükümlülükler

5.1. “Satıcı”’nın Hak ve Yükümlülükleri
a. "Satıcı", üyelik prosedürlerini yerine getirirken, “Çiçekçi-Çiçek.com”un hizmetlerinden faydalanırken ve "site"deki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, "site"nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.
b. "Satıcı", “Çiçekçi-Çiçek.com”un yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içersinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple “Çiçekçi-Çiçek.com”’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.
c. "Satıcı"ların, “Çiçekçi-Çiçek.com” tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen "satıcı"ların sorumluluğundadır. "Satıcı"ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı "satıcı"ların ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan “Çiçekçi-Çiçek.com”'un doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.
d. "Satıcı"lar "site" dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt ederler. “Çiçekçi-Çiçek.com”, "Satıcı"lar tarafından “Çiçekçi-Çiçek.com”'a iletilen veya "site" üzerinden kendileri tarafından girilen bilgilerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgilerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
e. "Satıcı"lar, “Çiçekçi-Çiçek.com”un yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devir, ciro edemez. Temlik veremez.
f. “Satıcı”, sitede yayınlayacağı satış ilanlarına ilişkin olarak hukuki mevzuata uygun hareket edeceğini, bilhassa Tüketicinin Korunması ve Reklam Hukukundan kaynaklanan yükümlülükler başta olmak üzere bu konudaki tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder. “Çiçekçi-Çiçek.com” hukuki mevzuata veya genel ahlak kurallarına veya kamu düzenine uymadığını tespit ettiği satış ilanını yayınlamaktan imtina edebilir. Bununla beraber bu hakkı kullanmış olsun olmasın sitede yayınlanan herhangi bir ilan veya beyan sebebi ile “Çiçekçi-Çiçek.com”un herhangi bir hukuki veya cezai sorumlulukla karşılaşması halinde “satıcı”’ya rücu hakkı saklıdır.
g. "Satıcı", “Çiçekçi-Çiçek.com” ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki "site" dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla “Çiçekçi-Çiçek.com” ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
f. “Satıcı”; "site"de "satıcılar" da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı “Çiçekçi-Çiçek.com”'un, yöneticilerinin ve çalışanlarının sorumluluğu bulunmadığını, herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğunda olduğunu, “Çiçekçi-Çiçek.com”’un, "satıcı"lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmediğini kabul ve beyan eder.
ı. Alıcı ve satıcılar sitede satıma arz edilen ürünlerin alış ve satışı ile ilgili işlemlerde güvenli alışveriş ödeme sistemini kullanmak zorundadırlar.
i. "Satıcı" sitede satıma arz ettiği ürünün/ürünlerin mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve ürünün/ürünlerin kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. "Satıcı" satıma arz ettiği ürünün/ürünlerin, "site"nin belirli yerlerinde belirtilen "site"nin ve "site"de sunulan hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. Satıcı sitede sergilenen ürünlerin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu “Çiçekçi-Çiçek.com”'un ürün arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında kendisiyle doğrudan ve dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.
j. "Satıcı", satıma arz ettiği ürünlere talepte bulunan "alıcı"ya “site” üzerinden “Çiçekçi-Çiçek.com”un tanımladığı süre içerisinde talebi karşılayıp/karşılayamayacağı bilgisini vereceğini, talebi onaylaması halinde söz konusu ürünün satışını ön koşulsuz gerçekleştireceğini, karşılayacağını belirttiği bir talep için, teslimatın gerçekleştirilmemesi ve alıcının mağdur edilmesi durumunda “Çiçekçi-Çiçek.com” tarafından tespit edilen cezayı peşinen kabul ettiğini, kabul ve taahhüt eder.
k. "Satıcı"nın, "site"de satışa arz ettiği ürünlerin yaratılmasının, satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde "site"de satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek herhangi bir sorumluluğa karşı tek sorumlu olacağını, "satıcı" kabul ve beyan eder.
l. İşbu sözleşme kapsamında ve "site" kuralları doğrultusunda, “satıcı”, “alıcı”’nın ücretini ödemiş olduğu ürünü, alıcının belirttiği adrese, belirttiği kişiye eksiksiz ve tam olarak teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder.
m. “Satıcı”, "alıcı"nın, site kuralları çerçevesinde satın aldığı ürünlerin bedellerinin, "Güvenli Ödeme Sistemi" hizmeti çerçevesinde, “Çiçekçi-Çiçek.com” tarafından yönetilen "güvenli hesap"a, aktarılacağını kabul ve beyan eder. "Alıcı" ve "satıcı" arasındaki alım-satım işlemi, ürünün "satıcı" tarafından “alıcı”nın belirttiği adrese fiziki olarak teslimidir.
n. “Alıcı”nın ödemiş olduğu ücret alışveriş işlemi tamamlanana kadar bloke edilmek üzere “güvenli hesap”ta muhafaza edilir. “Satıcı”, teslimat yaptığını bildirmesinden sonra “alıcı”nın ürün/hizmet bedeli olarak “güvenli hesap”a aktarılan ücretinin “Çiçekçi-Çiçek.com” tarafından belirlenen periyotlarda kendisine aktarılacağını kabul ve beyan eder. “Satıcı”; teslimat ile ilgili olarak, “alıcı”nın itirazının “satıcı” onayından sonra 3 gün içerisinde yapılmaz ise alışverişin sorunsuz olarak gerçekleşmiş kabul edileceğini; “Çiçekçi-Çiçek.com”’un satışı iptal etmesi veya “satıcı”nın herhangi bir sebeple satış yapmaktan vazgeçmesi durumunda “güvenli hesap”daki “alıcı”’nın ürün/hizmet için ödediği ücretin "alıcı"nın hesabına geri gönderileceğini kabul ve beyan eder.
o. "Satıcı", "alıcı"ya karşı işbu sözleşme uyarınca ürünü zamanında, hasarsız, ve "site"de belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan ari olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; ürünün "alıcı"ya satımı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul eder.
ö. "Satıcı", "alıcı"nın kendisine havale edilmesi için "güvenli hesap"a gönderdiği satış bedelinin KDV dahil hizmet bedeli komisyon kesildikten ve "alıcı"nın onayından sonra "satıcı"nın “Çiçekçi-Çiçek.com”a bildirdiği banka hesabına havale edileceğini, bu süreçte "güvenli hesap"ta bulunan "alıcı"nın parası üzerinde “Çiçekçi-Çiçek.com”un kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul ve beyan eder.
p. “Satıcı”; aynı ürünü, aynı anda birden fazla kere teşhir edemez.
r. “Satıcı”, üyeliği çerçevesinde “Çiçekçi-Çiçek.com” tarafından kendisinden talep edilen site işlemleri ile ilgili bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak temin edeceğini kabul eder.
s. “Satıcı”; çiçeğin red edilmesi veya adres hatası sebebiyle teslim edilecek kişiye ulaştırılamaması durumunda, ücreti alınmış ürünü 1 hafta müddetince “Alıcı”’ya iş yerinden teslim etmek üzere muhafaza edeceğini kabul ve beyan eder.

5.2. Çicekçi-Çiçek.com'un Hak ve Yükümlülükleri

a.
“Çiçekçi-Çiçek.com”, "site"de sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; "satıcı"ların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri "alıcı ve satıcı"lar da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. “Çiçekçi-Çiçek.com”, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "Satıcı"lar, “Çiçekçi-Çiçek.com”'un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. “Çiçekçi-Çiçek.com” tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde “Çiçekçi-Çiçek.com” tarafından yapabilir. “Çiçekçi-Çiçek.com” tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, “satıcı”lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen “satıcı”lara aittir
b.
“Çiçekçi-Çiçek.com”, "Site" üzerinden kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu link'ler, sadece referans kolaylığı nedeniyle “Çiçekçi-Çiçek.com” tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "Site" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında “Çiçekçi-Çiçek.com”un herhangi bir sorumluluğu yoktur.
c.
“Çiçekçi-Çiçek.com”, "site"de yer alan "satıcı" bilgilerini , "satıcı" güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.
d.
“Çiçekçi-Çiçek.com”, "site"de sağlanan hizmetler doğrultusunda "alıcı" ve “satıcı”lar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem olarak görev almaz. Satılan ürünün/malın/hizmetin ayıplı, hatalı, eksik veya satış ilanında taahhüt edilen kalitenin altında olması durumunda tüm yükümlülüklerden yürürlükteki mevzuat çerçevesinde “satıcı’lar sorumludur. Bu hususta “Çiçekçi-Çiçek.com” muhatap olmayıp tüm taleplerin doğrudan “alıcı” ve “satıcı” arasında yapılması gereklidir.
e.
“Çiçekçi-Çiçek.com”, "site"nin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı ve “Çiçekçi-Çiçek.com” tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir;
f.
İşbu sözleşmenin hükümlerine ve "site"de belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen "satıcı"nın üyeliği, “Çiçekçi-Çiçek.com” tarafından geçici veya kalıcı olarak iptal edilir.
g.
“Alıcı”lar, “satıcı”lar ve “Çiçekçi-Çiçek.com” hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Bu sözleşmenin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz
h.
Mal/ürün/hizmet’in teslimatından sonra “alıcı”’nın yaptığı ödemenin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından herhangi bir sebeple güvenli hesaba ödenmemesi, iptali veya güvenli hesaptan geri çekilmesi hallerinde söz konusu mal/ürün/hizmet bedeli “satıcı”’nın alacaklarından mahsup edilir. Mal/ürün/hizmet bedelini ödemeyen “alıcı”’ya karşı yasal yollara müracaat ve bedelin tahsili yükümlülüğü “satıcı”’ya aittir.

6. Hizmetler

“Çiçekçi-Çiçek.com” "site"de, "satıcı"ların "site"nin işleyişiyle ilgili beklentilerini karşılayacak, işbu sözleşme ile kapsamı ve içeriği belirlenen "hizmet"leri "satıcı"lara sağlayacaktır. “Çiçekçi-Çiçek.com” tarafından verilen hizmetlerin temelinde "alıcı" ve “satıcı”ların birbirleriyle internet ortamında buluşmasını sağlamak ve "site" aracılığıyla "alıcı" ve “satıcı”lar arasında yapılan işlemlerin güvenli ödeme altyapısını sağlamaktır.

6.1. Güvenli Ödeme Sistemi

a. “Çiçekçi-Çiçek.com”, "alıcı" ve "satıcı" arasındaki alım-satım işleminde ürün bedelinin ödenmesi aşamasında, "alıcı" ve "satıcı"ya "Güvenli Ödeme sistemi" adında bir ödeme yönetimi "hizmeti" sunmaktadır. " Güvenli Ödeme sistemi"ne ilişkin ayrıntılı bilgi işbu sözleşmenin EK-1 bölümünde yer almaktadır.
b. "Alıcı" ve “Satıcı”lar, " Güvenli Ödeme sistemi"nden ve hizmetlerinden faydalanılarak alınıp satılan ürünlerin satışından veya satışa bağlı işlemlerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerin hepsinden doğrudan veya dolaylı olarak sorumludurlar. Satış ve işlemlerden doğabilecek her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden doğacak sorumlulukların hiçbirisi “Çiçekçi-Çiçek.com”a ait değildir.

7. Ek Hizmetler

“Çiçekçi-Çiçek.com” yukarıdakilere ek olarak başka ek "hizmet"ler tanımlayabilir; "alıcı" ve “satıcı”lar bu ek "hizmet"lerden “Çiçekçi-Çiçek.com” tarafından belirlenen ve yardım menüsünde ilan edilen ücretleri ödemeleri halinde faydalanabilirler.

8. Satıcı Profili Değerlendirme Sistemi

a. Satıcı profili değerlendirme sistemi, “alıcı”ların “satıcı”lar ve sundukları hizmetler konusunda fikir sahibi olabilmeleri amacıyla “alıcı”ların insiyatifi ve değerlendirmeleri ile oluşturulur. “satıcı” profiline görüş girme hakkı sadece “alıcı” ve “Çiçekçi-Çiçek.com”a aittir.
b. Satıcı profili oluşturulurken ve satıcı profiline yeni yorumlar eklerken "alıcı"ların yaptıkları yorumlarla ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk yorumu ekleyene aittir. “Çiçekçi-Çiçek.com” kullanıcı profillerinde bulunan yorumlardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu kabul etmeyecektir.
c. "Alıcı" ve “satıcı” hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, satıcı profili değerlendirme sistemini manipüle edecek davranışlarda bulunamazlar; bulundukları takdirde konuyla ilgili “Çiçekçi-Çiçek.com”un meydana gelen tüm zararını tazmin edeceklerini ve “Çiçekçi-Çiçek.com”un tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve "satıcı"nın üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.
d. "Alıcı"ların satıcı profiline ekledikleri yorumlar, aşağıdaki durumlar dışında  “Çiçekçi-Çiçek.com” tarafından hiçbir şart ve koşulda değiştirilmeyecektir.
  • Dava konusu olan bir yorumun iftira, karalama, onur kırıcı ve yasadışı olduğu yönünde bir mahkeme kararının “Çiçekçi-Çiçek.com”’a sunulması,
  • Genel ahlaka aykırı, kişilik haklarını rencide eden, eleştiri sınırını aşan ifadelerle karşı tarafı küçük düşürücü ifadeler içeren yorumlar,
  • Küfür, müstehcen sözler ve ırkçı ifadeler içeren yorumlar
  • Yorum verilen satıcının kişisel bilgilerini, kimliğini, telefonunu, e-mail adresini, vs. içeren yorumlar,
  • İçeriğinde link veya script olan yorumlar,
  • Alıcının olumsuz yorumu yanlışlıkla başka bir satıcıya vermesi ve bu yanlışlığı “Çiçekçi-Çiçek.com”’a bildirmesi halinde, olumsuz yorum doğru satıcıya yazıldıktan sonra hatalı yorum kaldırılır,
  • “Çiçekçi-Çiçek.com”’a, yanlış ve sahte kullanıcı bilgisi vermiş olan ve kendisine ulaşılamayan kişilerin yorumları,
  • Satışı sözkonusu olan ürünle ilgili “Çiçekçi-Çiçek.com” güvenli alışveriş döngüsünü tamamlayarak, sırf satıcıya başka bir işlemden dolayı olumsuz yorum yazmak amacıyla ürün satın alarak yazılmaya hak kazanılmış yorumlar.
Yukarıdaki durumlardan birisiyle karşılaşan “satıcı” kullanıcı panelindeki bize ulaşın linkinden durumu tarafımıza bildirecek ve inceleme sonrasında bu maddelerden birisinin oluştuğuna “Çiçekçi-Çiçek.com” kanaat getirirse yorumun silinmesi için gerekli işlemi yapacaktır. Bu durumda “Çiçekçi-Çiçek.com”un almış olduğu karar “alıcı” ve “satıcı” tarafından peşinen kabul edilir.
e.

"Satıcı”lar, kendileri için oluşturulmuş kullanıcı profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir "satıcı"ya devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremezler. "Satıcı"nın kendisi için oluşturulmuş Satıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması halinde "Satıcılar" Çicekçi-Çiçek.com'un tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve "Satıcı"nın üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.

f. "Satıcı"ların, “Çiçekçi-Çiçek.com” tarafından sitede belirtilen kuralları veya işbu sözleşmenin ve ekinin hükümlerini ihlal ettikleri takdirde, “Çiçekçi-Çiçek.com” tarafından satıcı profillerinden ceza puanı düşülebileceğini kabul ve beyan ederler.

9. Ücretlendirme

“Çiçekçi-Çiçek.com”, satış için ilan verme, "Güvenli Ödeme sistemi"ni kullanma ve ek "hizmet"lerle ilgili "hizmet" ücretlerini "site"nin yardım bölümünde ilan edecektir. "Hizmet" ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişiklik ilan edildikten 5 gün sonra geçerlilik kazanacaktır. "Site"de aksi belirtilmediği takdirde, "site"deki "hizmet"ler karşılığı alınacak bütün ücretler Yeni Türk Lirası (YTL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

10. Gizlilik Politikası

“Çiçekçi-Çiçek.com”, "site"de " “alıcı” ve “satıcı”lara ait gizli bilgileri işbu sözleşmenin 5.1. maddesinde belirtilen durumlar haricinde üçüncü kişi ve kurumlara kullandırmayacaktır. Kullanıcı profili oluşturmak amacıyla sadece “Çiçekçi-Çiçek.com” tarafından kullanılacaktır. “Alıcı” ve “satıcı”nın iletişim ve fatura bilgileri işin gereğinin yapılması için karşılıklı olarak aktarılabilir. Bu durum “Çiçekçi-Çiçek.com”un gizliliğe riayetini etkilemez.

11. Diğer Hükümler

11.1. Fikri Mülkiyet Hakları
a. "Site"nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (“Çiçekçi-Çiçek.com”'un telif haklarına tabi çalışmalar) “Çiçekçi-Çiçek.com”a aittir. “Satıcı”lar, “Çiçekçi-Çiçek.com” hizmetlerini, bilgilerini ve telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, çoğaltamaz, sergileyemez veya başkasının “Çiçekçi-Çiçek.com”'un hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde “Çiçekçi-Çiçek.com”’un uğrayacağı tüm zararı mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.
b. “Çiçekçi-Çiçek.com”un; "site" vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.


11.2. Sözleşme Değişiklikleri

“Çiçekçi-Çiçek.com”, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda "site"de ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, “satıcı”ların tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

11.3. Mucbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, “Çiçekçi-Çiçek.com” işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, “Çiçekçi-Çiçek.com” için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için “Çiçekçi-Çiçek.com”'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve “Çiçekçi-Çiçek.com”'un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

11.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11.5. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme "Satıcı" "site"ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, "satıcı"nın üyelik süresinin dolması geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

“Çiçekçi-Çiçek.com”, "satıcı"ların işbu sözleşmeyi, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve "satıcı"lar fesih sebebiyle “Çiçekçi-Çiçek.com”un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır. "Satıcı", işbu sözleşme hükümlerine aykırı davranarak sözleşmenin “Çiçekçi-Çiçek.com” tarafından fesh edilmesine sebebiyet vermesi durumunda, “Çiçekçi-Çiçek.com”‘dan ücretini ödemiş olsa dahi hizmet talep etme hakkından “Çiçekçi-Çiçek.com” lehine sarfınazar ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

EK 1

GÜVENLI ÖDEME SİSTEMİNİN TANIMI

"Alıcı" ve "satıcı", sanal bir piyasa olarak yönetilen “Çiçekçi-Çiçek.com” sitesinde sağlanan hizmetlerden yararlanarak ve karşılıklı iradeleri ile ürünün fiyatı, nitelikleri ile teslim koşullarında mutabakata varmaktadır.

“Çiçekçi-Çiçek.com” yönetimi, alım-satım işleminde ürün bedelinin ödenmesi aşamasında, "alıcı" ve "satıcı"ya "Güvenli Ödeme Sistemi" içinde hizmet sunmaktadır. "Güvenli Ödeme sistemi", "satıcı"yı malın teslimi karşılığında bedeli tahsil edememe riskine karşı, "alıcı"yı da bedelin ödenmesine karşılık hizmeti alamama riskine karşı korumaktadır.

"Güvenli Ödeme Sistemi"nde, "alıcı" ve "satıcı" ticaretin tarafları olarak, “Çiçekçi-Çiçek.com” ise ödemelerin yönetimi açısından yer almaktadır. “Çiçekçi-Çiçek.com”, "güvenli hesap" adı altında banka nezdinde bir hesap açtırmaktadır. "güvenli hesap", "alıcı" ve "satıcı"dan hukuken bağımsız, güvenilir üçüncü kişi olarak “Çiçekçi-Çiçek.com” tarafından yönetilmektedir. Alım-satımda taraf olmayan “Çiçekçi-Çiçek.com”, "alıcı" ve "satıcı"nın talimatları ve "site" üzerinden gerçekleştirdikleri işlemler paralelinde "güvenli hesap"a girişleri ve "güvenli hesap"tan çıkışları yönetmektedir. "güvenli hesap"a yatırılan ve "güvenli hesap"ta tutulan paraların mülkiyeti “Çiçekçi-Çiçek.com”'a ait değildir.

“Çiçekçi-Çiçek.com” yönetimindeki Güvenli Hesaba, "alıcı"lar, satın aldıkları ürün bedelini yatırmaktadır, hesabın girişlerini "alıcı"ların yatırdığı ürün bedelleri ve “Çiçekçi-Çiçek.com”un hesap akışını sağlamak için verdiği borçlar oluşturmaktadır. Hesaptan çıkışlar / ödemeler ise, "alıcı"ların onayları doğrultusunda ürün bedeli olarak "satıcı" hesaplarına aktarılan tutarlar, satışın koşullara uygun olarak gerçekleşmemesi halinde "alıcı"lara iade edilen ürün bedelleri ile, "alıcı"larıın talimatlarına istinaden "satıcı"lara ödeme aşamasında “Çiçekçi-Çiçek.com” hizmet komisyonu olarak “Çiçekçi-Çiçek.com” hesabına aktarılan tutarlar ve “Çiçekçi-Çiçek.com”un daha önce hesap akışı için verdiği borcun tahsilatından oluşmaktadır. Talimatlara istinaden yönetilmekte olan "güvenli hesap" banka nezdinde tutulmakta ve tüm kayıtlar internet ortamında tesis edilmektedir.

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİNİN ÇALIŞMA ESASLARI

"Alıcı" ve "satıcı", "site" hizmet altyapısını kullanarak, ürünün satış fiyatı / bedeli, nitelikleri ve teslim koşullarında, kendi iradeleri ile, 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun satış akdi tanımında olmak üzere mutabık kalırlar.

"Alıcı" ürün bedelini, "Çiçekçi-Çiçek.com" tarafından yönetilen banka nezdindeki "güvenli hesaba" transfer eder. "Çiçekçi-Çiçek.com" ürünün satınalındığı bilgisini “satıcı”ya aktarır ve satıcının onayı beklenir. “satıcı” nın onay vermemesi durumunda “alıcı”nın aktardığı tutar ödeme yaptığı kredi kartına iade edilir/satış iptal edilir.

"Satıcı" fiyatı ve nitelikleri konusunda "alıcı" ile mutabık kaldığı ürünü "alıcı"nın belirttiği adrese götürür ve teslimini sağlar. “Satıcı” ürün teslimatı sonrası teslimatı gerçekleştirdiğini “Çiçekçi-Çiçek.com”’da kendisine ayrılmış üye alanından sisteme girer. “alıcı” kendisine satınalım işlemi sonunda verilen sipariş numarası ile sipariş bilgisini “Çiçekçi-Çiçek.com” web sitesinden takip eder ve “satıcı” teslimatı sonrasındaki 3 gün içerisinde sipariş ile ilgili itirazı varsa bildirir. 3 gün içerisinde bildirimde bulunulmayan siparişler, “alıcı” tarafından belirtilmiş adrese eksiksiz, zamanında ve tam olarak teslim edilmiş olarak kabul edilecektir.

“Çiçekçi-Çiçek.com”, ürün bedelini "satıcı" hesabına transfer için bankaya talimat verir. Transfer aşamasında, "alıcı" tarafından hesaba aktarılan tutar üzerinden, “Çiçekçi-Çiçek.com”'a ödenecek hizmet komisyonu da “Çiçekçi-Çiçek.com” hesabına aktarılarak "alıcı" tarafından hesaba yatırılan tutarın tümüyle kullanımı ve "güvenli hesap"tan çıkışı tamamlanmış olur.

"Satıcı" ürünü, "alıcı" ile mutabık kalınan zamanda "alıcı"nın belirttiği adres ve kişiye teslimini sağlamazsa, ya da teslim edilen ürünün mutabık kalınan nitelikleri taşımadığı "alıcı" tarafından tespit edilirse, ürünün iadesine ve "satıcı"nın teslim almasına bağlı olarak ürün bedeli "alıcı"ya "güvenli hesap"tan iade edilir. "Alıcı" ve "satıcı" arasında yaşanabilecek anlaşmazlık durumlarında “Çiçekçi-Çiçek.com”, taraflar bir mutabakata varana kadar ürün bedelini "güvenli hesap"ta bloke etme hakkına sahiptir.
   
 

 

Online Sipariş Verebileceğiniz Adresler:
01.Adana 02.Adıyaman 03.Afyon 04.Ağrı 05.Amasya 06.Ankara 07.Antalya 08.Artvin 09.Aydın 10.Balıkesir 11.Bilecik 12.Bingöl 13.Bitlis 14.Bolu 15.Burdur 16.Bursa 17.Çanakkale 18.Çankırı 19.Çorum 20.Denizli 21.Diyarbakır 22.Edirne 23.Elazığ 24.Erzincan 25.Erzurum 26.Eskişehir 27.Gaziantep 28.Giresun 29.Gümüşhane 30.Hakkari 31.Hatay 32.Isparta 33.Mersin 34.İstanbul Avrupa 34.İstanbul Anadolu 35.İzmir 36.Kars 37.Kastamonu 38.Kayseri 39.Kırklareli 40.Kırşehir 41.Kocaeli 42.Konya 43.Kütahya 44.Malatya 45.Manisa 46.Kahramanmaraş 47.Mardin 48.Muğla 49.Muş 50.Nevşehir 51.Niğde 52.Ordu 53.Rize 54.Sakarya 55.Samsun 56.Siirt 57.Sinop 58.Sivas 59.Tekirdağ 60.Tokat 61.Trabzon 62.Tunceli 63.Şanlıurfa 64.Uşak 65.Van 66.Yozgat 67.Zonguldak 68.Aksaray 69.Bayburt 70.Karaman 71.Kırıkkale 72.Batman 73.Şırnak 74.Bartın 75.Ardahan 76.Iğdır 77.Yalova 78.Karabük 79.Kilis 80.Osmaniye 81.Düzce
   

Çiçekçi Kütüphanesi - Site Ekle - Satış Ortaklığı
Yardım - Duyurular - Gizlilik Politikası - Bize Ulaşın - Ödeme Bilgilendirme Formu
Çiçekçi-Çiçek.net'de Kredi Kartınız ile Güvenli Ödeme Yapabilirsiniz Çiçekçi Çiçek Sitesini Ara Çiçekçi-Çiçek.net'de Bütün Kredi Kartı İşlemleri 128 Bitlik SSL Şifreleme ile Yapılır
Kredi Kartı ödemeleriniz 128 bitlik SSL Şifreleme ile güvence altındadır.

Copyright © 2006-2018 Cicekci-Cicek.net
Cicekci-Cicek.com markası ve logosu, Karaca Ltd.'nin tescilli markasıdır. Tüm hakları saklıdır.
Bu siteye üye olanlar satıcı sözleşmesini okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.
Bu siteden online sipariş verenler alıcı sözleşmesini okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.