Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/cckccck/public_html/ayarlar/veritabani.php on line 9
ALICI SÖZLEŞME ÇİÇEKÇİ - Cicekci-Cicek.net 583 çiçek ve 100 çiçekçi online çiçekçilik
Çiçekçi Çiçek

Çiçekçi-Çiçek.net

Türkiye Online Çiçek Sipariş Portalı
Çiçek Sipariş
23.02.2018 100 Çiçekçi, 583 Çiçek ve 1 Hedef.
 
 
 
 
 
 
Çiçek Sipariş
 

ALICI SÖZLEŞME

Çiçek Gönder

Çiçek Nereye Gönderilecek
Çiçekler
Çiçek Önerileri
Çiçek Çeşitleri
 
 

Güncelleme Tarihi: 02.08.2008

SİTEMİZDE İŞLEM YAPARAK ALICI SÖZLEŞMESİNİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ, ONAYLADIĞINIZI KABUL VE BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ.

1. Taraflar

İşbu Çiçekçi-Çiçek.com Alıcı Sözleşmesi, Karaca Grup Bilişim Elektronik San. ve Tic. LTD. ŞTİ. ile www.Cicekci-Cicek.com sitesinden kredi kartı bilgisini vermek veya promosyonel alışveriş yapmak suretiyle sipariş veren müşteri (Alıcı) arasında “Alıcı”nın www.Cicekci-Cicek.com sitesinde işlem yapması anında karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

Alıcı, www.Cicekci-Cicek.com sitesinde işlem yaptığında, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini kabul ettiğini ve onayladığını kabul ve beyan eder.

2. Tanımlar

Çiçekçi-Çiçek.com: Karaca Grup Bilişim Elektronik San. ve Tic. LTD. ŞTİ.

Alıcı: www.Cicekci-Cicek.com adresinde sunulan hizmetleri kullanmak suretiyle “Satıcı” tarafından satışa arz edilen mal ve hizmetleri işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde kredi kartı bilgisini vererek veya promosyon ile satın alan "müşteri".

Satıcı: www.Cicekci-Cicek.com adresinde sunulan hizmetleri kullanmak suretiyle “Alıcı”lara yönelik olarak hukuken mülkiyetine haiz bulunduğu ve mülkiyeti üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri satışa arz eden “çiçekçi kişi/kuruluş”.

Site: www.Cicekci-Cicek.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi.

Çiçekçi-Çiçek.com Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): “Site” içerisinde "Alıcı ve satıcıların"ın işbu sözleşme içersinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla "Çiçekçi-Çiçek.com" tarafından ortaya konulan işleyiş. "Çiçekçi-Çiçek.com", “Site” içerisinde ortaya konulan işleyiş üzerinde "Alıcı ve satıcı"ların işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman "hizmet"lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. "Çiçekçi-Çiçek.com" tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Alıcı ve satıcı"ların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar "Çiçekçi-Çiçek.com" tarafından sitenin yardım sayfasından "Alıcı ve satıcı"lara duyurulur.

Güvenli Ödeme Sistemi: “Alıcı” ve “Satıcı” arasında akdedilmiş olan satış akdinin "ödemeye" ilişkin kısmının ifa edilmesine yönelik olarak işbu sözleşme'de belirtilen koşullar dahilinde "Çiçekçi-Çiçek.com" tarafından sağlanan finansal hizmet. (detay için bkz. Ek 1)

Güvenli Hesap: "Güvenli Ödeme Sistemi" hizmetinin ifa edilmesi için "Çiçekçi-Çiçek.com" tarafından yönetilen banka neznindeki havuz hesabı.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu sözleşmenin konusu, “Site”de sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı “Alıcı” ile “Satıcı” ve “Çiçekçi-Çiçek.com” arasındaki site üzerinden yapılan alışveriş işlemidir. “Alıcı”, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan kullanıma ve hizmetlere ilişkin "Çiçekçi-Çiçek.com" tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. “Alıcı” bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.  Alışverişin diğer tarafı olan “Satıcı”’ya ilişkin “satıcı sözleşmesi” de “Site”’de ilan edilir ve bu sözleşmenin tamamlayıcısıdır.

4. "Hizmet" Kullanımı Şartları

Alıcılar için siteye üye olmak gerekmemektedir. Alıcılar, kendilerine ait olan kredi kartı ile istedikleri ürünü güvenli ödeme sayfası aracılığıyla alabilirler. “Çiçekçi-Çiçek.com” alıcının kredi kartı bilgilerini veri tabanında kesinlikle barındırmaz . Ödeme alınması için doğrudan bankaya aktarır.

5. Hak ve Yükümlülükler

5.1. “Alıcı”’nın Hak ve Yükümlülükleri

a)
“Alıcı”, “Site”nin hizmetlerinden faydalanırken ve “Site”deki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, “Site”nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, sitede ve bu sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.
b)
“Alıcı”, "Çiçekçi-Çiçek.com"un yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde “Alıcı”’lara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple “Çiçekçi-Çiçek.com”’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.
c)
“Alıcı”lar “Site” dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt ederler. "Çiçekçi-Çiçek.com", “Alıcı”lar tarafından "Çiçekçi-Çiçek.com"a iletilen veya “Site” üzerinden kendileri tarafından girilen bilgilerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgilerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
d)
“Alıcı”lar, "Çiçekçi-Çiçek.com"un yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.
e)
"Çiçekçi-Çiçek.com"un sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve “Site”yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla “Site” üzerinde işlem yapabilirler. “Alıcı”ların, “Site” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her “Alıcı”, "Çiçekçi-Çiçek.com" ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki “Site” dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Çiçekçi-Çiçek.com" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. “Alıcı”ların işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri “Site” üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Çiçekçi-Çiçek.com" doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
f)
“Alıcı”; “Site”de “Satıcı”‘lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Çiçekçi-Çiçek.com"un, "Çiçekçi-Çiçek.com" yöneticilerinin ve çalışanlarının sorumluluğu bulunmadığını, herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğunda olduğunu, "Çiçekçi-Çiçek.com"’un, “Satıcı”lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmediğini kabul ve beyan eder.
g)
“Alıcı” ve “Satıcı”lar sitede satıma arz edilen ürünlerin alış ve satışı ile ilgili işlemlerde güvenli alışveriş ödeme sistemini kullanmak zorundadırlar.
h)
“Alıcı”, “Site”de “Satıcı”lar tarafından satış için sergilenen ürünleri, güvenli ödeme sayfasını kullanarak sipariş ettikten sonra, satın almayı kabul ve taahhüt eder.
ı)
“Alıcı”, sergilenen herhangi bir ürünü, güvenli ödeme sayfasını kullanarak satın aldığında, ürün açıklamasını okumuş ve kabul etmiş sayılır. “Alıcı” satınalma işleminden vazgeçemez. “Çiçekçi-Çiçek.com”un her durumda ve aşamada satışı iptal etme hak ve yetkisi vardır.
i)
“Alıcı”; vermiş olduğu çiçek siparişinin teslim edileceği adresin açık, net ve anlaşılır olarak girilmesinden sorumlu olduğunu; çiçek teslimatının, teslim alacak kişi belirtilen adreste yoksa bir yakınına/komşusuna/iş arkadaşına yapılabileceğini; eksik adres bilgisi ve/veya teslim edilecek kişinin çiçeği kabul etmemesi durumunda çiçeğin 1 hafta içerisinde lokal çiçekçinin iş yerinden alınabileceğini kabul ve beyan eder.
j)
“Alıcı”nın, site kuralları çerçevesinde satın aldığı ürünlerin bedelleri, "Güvenli Ödeme Sistemi" hizmeti çerçevesinde, "Çiçekçi-Çiçek.com" tarafından yönetilen "güvenli hesap"a, aktarılır. “Alıcı” ve “Satıcı” arasındaki alım-satım işlemi, ürünün “Satıcı” tarafından “Alıcı”nın belirttiği adrese fiziki olarak teslimidir. “Alıcı”nın ödemiş olduğu ücret  alışveriş işlemi tamamlanana kadar bloke edilmek üzere “güvenli hesap”ta muhafaza edilir. “Satıcı”nın teslimat yaptığını bildirmesinden sonra “Alıcı”nın ürün/hizmet bedeli olarak “güvenli hesap”a aktarılan ücreti “Satıcı”ya aktarılır. Teslimat ile ilgili olarak “Alıcı”nın itirazı “Satıcı” onayından sonra 3 gün içerisinde yapılmaz ise alışverişin sorunsuz olarak gerçekleşmiş kabul edileceğini “Alıcı” kabul ve taahhüt eder.  ”Çiçekçi-Çiçek.com”’un satışı iptal etmesi veya “Satıcı”nın herhangi bir sebeple satış yapmaktan vazgeçmesi durumunda  “güvenli hesap”daki alıcının ürün/hizmet için ödediği ücret “Alıcı”nın hesabına geri gönderilecektir. “Alıcı” yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, "Çiçekçi-Çiçek.com" tarafından, “Satıcı”nın teslimat adresine yolladığı ürünü kabul etmiş sayılacağını ve "güvenli hesap"ta bulunan söz konusu mala ilişkin ürün bedelinin herhangi bir uyarıya gerek kalmadan “Satıcı”ya transferi için "Çiçekçi-Çiçek.com"a işlem talebinde bulunmuş sayılacağını kabul ve beyan eder.
k)
“Alıcı”, “Site”de “Satıcı”lar tarafından satıma arz edilen ürünlerin ayıplı olup olmaması, yasaklı ürünlerden olup olmaması, niteliği, orjinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil olmak üzere ürünün aslı ile ilgili hiçbir konu hakkında "Çiçekçi-Çiçek.com"un bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder
l)
“Alıcı”, “Satıcı”ya havale edilmesi için "güvenli hesap"a gönderdiği satış bedelinin KDV dahil hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve “Alıcı” tarafından işbu sözleşmenin 5.1.i  maddesinde belirtilen yükümlülükler yerine getirildikten sonra “Satıcı”nın "Çiçekçi-Çiçek.com"a bildirdiği banka hesabına transfer edileceğini, bu süreçte "güvenli hesap"ta bulunan “Alıcı”nın parası üzerinde "Çiçekçi-Çiçek.com"un kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul ve beyan eder.
m)
“Alıcı”, “Çiçekçi-Çiçek.com” üzerinden satın aldığı ürünlerin “Satıcı” üye çiçekçi tarafından sağlandığını ve “Çiçekçi-Çiçek.com”un sadece bu noktada bilişim altyapısını kullandırdığını ve Güvenli Ödeme sistemi altyapısını kullandırdığını peşinen kabul ve beyan eder.
n)
"Alıcı”, ürün satın alımı esnasında belirttiği e-mail adresine gelen tüm bildirimleri almış ve kabul etmiş sayılacağını kabul ve beyan eder.

5.2. Çiçekçi-Çiçek.com'un Hak ve Yükümlülükleri

a)
"Çiçekçi-Çiçek.com", “Site”de sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; "Alıcı"ların sisteme yükledikleri bilgileri "alıcı ve satıcı"lar da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. "Çiçekçi-Çiçek.com", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.
b)
“Çiçekçi-Çiçek.com”,  “Site” üzerinden  "Çiçekçi-Çiçek.com"un kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu link'ler “Satıcı”‘lar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle "Çiçekçi-Çiçek.com" tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. “Site” üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Çiçekçi-Çiçek.com"un herhangi bir sorumluluğu yoktur.
c)
"Çiçekçi-Çiçek.com", “Site”de yer alan “Alıcı” bilgilerini , “Alıcı” güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.
d)
"Çiçekçi-Çiçek.com", “Site”de sağlanan hizmetler doğrultusunda “Alıcı” ve “Satıcı”lar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem olarak görev almaz.  Satılan ürünün/malın/hizmetin ayıplı, hatalı, eksik veya satış ilanında taahhüt edilen kalitenin altında olması durumunda tüm yükümlülüklerden yürürlükteki mevzuat çerçevesinde “satıcı’lar sorumludur. Bu hususta “Çiçekçi-Çiçek.com” muhatap olmayıp tüm taleplerin doğrudan “Alıcı” ve “Satıcı” arasında yapılması gereklidir.
e)
“Çiçekçi-Çiçek.com”, “Site”nin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı ve "Çiçekçi-Çiçek.com" tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir;
f)
“Alıcı”lar, “Satıcı”lar ve “Çiçekçi-Çiçek.com” hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Bu sözleşmenin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz

6. Hizmetler

"Çiçekçi-Çiçek.com" “Site”de, “Alıcı”ların “Site”nin işleyişiyle ilgili beklentilerini karşılayacak, işbu sözleşme ile kapsamı ve içeriği belirlenen "hizmet"leri “Alıcı”lara sağlayacaktır. "Çiçekçi-Çiçek.com" tarafından verilen hizmetlerin temelinde “Alıcı” ve “Satıcı”ların birbirleriyle internet ortamında buluşmasını sağlamak ve “Site” aracılığıyla “Alıcı” ve “Satıcı”lar arasında yapılan işlemlerin güvenli ödeme altyapısını sağlamaktır.

6.1. Güvenli Ödeme Sistemi

a)
"Çiçekçi-Çiçek.com", “Alıcı” ve “Satıcı” arasındaki alım-satım işleminde ürün bedelinin ödenmesi aşamasında, “Alıcı” ve “Satıcı”ya "Güvenli Ödeme sistemi" adında bir ödeme yönetimi "hizmeti" sunmaktadır. " Güvenli Ödeme sistemi"ne ilişkin ayrıntılı bilgi işbu sözleşmenin EK-1 bölümünde yer almaktadır.
b)
“Alıcı” ve “Satıcı”lar, " Güvenli Ödeme sistemi"nden ve hizmetlerinden faydalanılarak alınıp satılan ürünlerin satışından veya satışa bağlı işlemlerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerin hepsinden doğrudan veya dolaylı olarak sorumludurlar. Satış ve işlemlerden doğabilecek her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden doğacak sorumlulukların hiçbirisi "Çiçekçi-Çiçek.com"a ait değildir.

7. Ek Hizmetler

"Çiçekçi-Çiçek" yukarıdakilere ek olarak başka ek "hizmet"ler tanımlayabilir; “Alıcı” ve “Satıcı”lar bu ek "hizmet"lerden "Çiçekçi-Çiçek" tarafından belirlenen ve yardım menüsünde ilan edilen ücretleri ödemeleri halinde faydalanabilirler.

8. Satıcı Profili Değerlendirme Sistemi

a)
Satıcı profili değerlendirme sistemi, “Alıcı”ların “Satıcı”lar ve sundukları hizmetler konusunda fikir sahibi olabilmeleri amacıyla “Alıcı”ların insiyatifi ve değerlendirmeleri ile oluşturulur. “Satıcı” profiline görüş girme hakkı sadece “Alıcı” ve “Çiçekçi-Çiçek.com”a aittir.
b)
Satıcı profili oluşturulurken ve satıcı profiline yeni yorumlar eklerken "Alıcı"ların yaptıkları yorumlarla ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk yorumu ekleyene aittir. “Çiçekçi-Çiçek.com” kullanıcı profillerinde bulunan yorumlardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu kabul etmeyecektir.
c)
"Alıcı" ve “Satıcı” hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, satıcı profili değerlendirme sistemini manipüle edecek davranışlarda bulunamazlar; bulundukları takdirde konuyla ilgili “Çiçekçi-Çiçek.com”un meydana gelen tüm zararını tazmin edeceklerini ve “Çiçekçi-Çiçek.com”un tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve “Satıcı”nın üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.
d)
"Alıcı"ların satıcı profiline ekledikleri yorumlar, aşağıdaki durumlar dışında  “Çiçekçi-Çiçek.com” tarafından hiçbir şart ve koşulda değiştirilmeyecektir.
 • Dava konusu olan bir yorumun iftira, karalama, onur kırıcı ve yasadışı olduğu yönünde bir mahkeme kararının “Çiçekçi-Çiçek.com”’a sunulması,
 • Genel ahlaka aykırı, kişilik haklarını rencide eden, eleştiri sınırını aşan ifadelerle karşı tarafı küçük düşürücü ifadeler içeren yorumlar,
 • Küfür, müstehcen sözler ve ırkçı ifadeler içeren yorumlar
 • Yorum verilen satıcının kişisel bilgilerini, kimliğini, telefonunu, e-mail adresini, vs. içeren yorumlar,
 • İçeriğinde link veya script olan yorumlar,
 • Alıcının olumsuz yorumu yanlışlıkla başka bir satıcıya vermesi ve bu yanlışlığı “Çiçekçi-Çiçek.com”’a bildirmesi halinde, olumsuz yorum doğru satıcıya yazıldıktan sonra hatalı yorum kaldırılır,
 • “Çiçekçi-Çiçek.com”’a, yanlış ve sahte kullanıcı bilgisi vermiş olan ve kendisine ulaşılamayan kişilerin yorumları,
 • Satışı sözkonusu olan ürünle ilgili “Çiçekçi-Çiçek.com” güvenli alışveriş döngüsünü tamamlayarak, sırf satıcıya başka bir işlemden dolayı olumsuz yorum yazmak amacıyla ürün satın alarak yazılmaya hak kazanılmış yorumlar.
Yukarıdaki durumlardan birisiyle karşılaşan  “Satıcı” kullanıcı panelindeki bize ulaşın linkinden durumu tarafımıza bildirecek ve inceleme sonrasında bu maddelerden birisinin oluştuğuna “Çiçekçi-Çiçek.com” kanaat getirirse yorumun silinmesi için gerekli işlemi yapacaktır. Bu durumda “Çiçekçi-Çiçek.com”un almış olduğu karar “Alıcı” ve “Satıcı” tarafından peşinen kabul edilir.

9. Ücretlendirme

“Site”de aksi belirtilmediği takdirde, “Site”deki "hizmet"ler karşılığı alınacak bütün ücretler Yeni Türk Lirası (YTL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

10. Gizlilik Politikası

"Çiçekçi-Çiçek.com", “Site”de " “Alıcı” ve “Satıcı”lara ait gizli bilgileri işbu sözleşmenin 5.1. maddesinde belirtilen durumlar haricinde üçüncü kişi ve kurumlara kullandırmayacaktır. Kullanıcı profili oluşturmak amacıyla sadece “Çiçekçi-Çiçek.com” tarafından kullanılacaktır. “Alıcı” ve “Satıcı”nın iletişim ve fatura bilgileri işin gereğinin yapılması için karşılıklı olarak aktarılabilir. Bu durum “Çiçekçi-Çiçek.com”un gizliliğe riayetini etkilemez.

11. Diğer Hükümler

11.1. Fikri Mülkiyet Hakları
a)
"Site"nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (“Çiçekçi-Çiçek.com”'un telif haklarına tabi çalışmalar) “Çiçekçi-Çiçek.com”a aittir.  “Alıcı”lar, “Çiçekçi-Çiçek.com” hizmetlerini, bilgilerini ve telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, çoğaltamaz, sergileyemez aksi takdirde  “Çiçekçi-Çiçek.com”’un uğrayacağı tüm zararı mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.
b)
“Çiçekçi-Çiçek.com”un; "site" vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

11.2. Sözleşme Değişiklikleri

"Çiçekçi-Çiçek.com", tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda “Site”de ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, “Alıcı”’ların tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

11.3. Mucbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, “Çiçekçi-Çiçek.com” işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, “Çiçekçi-Çiçek.com” için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için “Çiçekçi-Çiçek.com”'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve “Çiçekçi-Çiçek.com”'un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

11.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11.5. Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme “Alıcı”nın “Site”den alışveriş işlemi tamamlanana kadar yürürlükte kalacaktır.
"Çiçekçi-Çiçek.com", "Alıcı"ların işbu sözleşme, ekleri, site içinde yer alan kullanıma ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve “Alıcı”lar fesih sebebiyle "Çiçekçi-Çiçek.com"un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

EK 1

GÜVENLI ÖDEME SİSTEMİNİN TANIMI
 • "Alıcı" ve “Satıcı”, sanal bir piyasa olarak yönetilen “Çiçekçi-Çiçek.com” sitesinde sağlanan hizmetlerden yararlanarak ve karşılıklı iradeleri ile ürünün fiyatı, nitelikleri ile teslim koşullarında mutabakata varmaktadır.
 • “Çiçekçi-Çiçek.com” yönetimi, alım-satım işleminde ürün bedelinin ödenmesi aşamasında, "Alıcı" ve “Satıcı”'ya "Güvenli Ödeme Sistemi" içinde hizmet sunmaktadır. "Güvenli Ödeme sistemi", “Satıcı”yı malın teslimi karşılığında bedeli tahsil edememe riskine karşı, "Alıcı"yı da bedelin ödenmesine karşılık hizmeti alamama riskine karşı korumaktadır.
 • "Güvenli Ödeme Sistemi"nde, "Alıcı" ve “Satıcı” ticaretin tarafları olarak, “Çiçekçi-Çiçek.com” ise ödemelerin yönetimi açısından yer almaktadır. “Çiçekçi-Çiçek.com”, "güvenli hesap" adı altında banka nezdinde bir hesap açtırmaktadır. "güvenli hesap", "Alıcı" ve “Satıcı”'dan hukuken bağımsız, güvenilir üçüncü kişi olarak “Çiçekçi-Çiçek.com” tarafından yönetilmektedir. Alım-satımda taraf olmayan “Çiçekçi-Çiçek.com”, "Alıcı" ve “Satıcı”nın talimatları ve "site" üzerinden gerçekleştirdikleri işlemler paralelinde "güvenli hesap"a girişleri ve "güvenli hesap"tan çıkışları yönetmektedir. "güvenli hesap"a yatırılan ve "güvenli hesap"ta tutulan paraların mülkiyeti “Çiçekçi-Çiçek.com”'a ait değildir.
 • “Çiçekçi-Çiçek.com” yönetimindeki Güvenli Hesaba, "Alıcı"lar, satın aldıkları ürün bedelini yatırmaktadır, hesabın girişlerini "Alıcı"ların yatırdığı ürün bedelleri ve “Çiçekçi-Çiçek.com”un hesap akışını sağlamak için verdiği borçlar oluşturmaktadır. Hesaptan çıkışlar / ödemeler ise, "Alıcı"ların onayları doğrultusunda ürün bedeli olarak “Satıcı” hesaplarına aktarılan tutarlar, satışın koşullara uygun olarak gerçekleşmemesi halinde "Alıcı"lara iade edilen ürün bedelleri ile, "Alıcı"larıın talimatlarına istinaden “Satıcı”lara ödeme aşamasında “Çiçekçi-Çiçek.com” hizmet komisyonu olarak “Çiçekçi-Çiçek.com” hesabına aktarılan tutarlar ve “Çiçekçi-Çiçek.com”un daha önce hesap akışı için verdiği borcun tahsilatından oluşmaktadır. Talimatlara istinaden yönetilmekte olan "güvenli hesap" banka nezdinde tutulmakta ve tüm kayıtlar internet ortamında tesis edilmektedir.
GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİNİN ÇALIŞMA ESASLARI

 • "Alıcı" ve “Satıcı”, "site" hizmet altyapısını kullanarak, ürünün satış fiyatı / bedeli, nitelikleri ve teslim koşullarında, kendi iradeleri ile, 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun satış akdi tanımında olmak üzere mutabık kalırlar.
 • "Alıcı" ürün bedelini, "Çiçekçi-Çiçek.com" tarafından yönetilen banka nezdindeki "güvenli hesaba" transfer eder. "Çiçekçi-Çiçek.com" ürünün satınalındığı bilgisini “Satıcı”ya aktarır ve satıcının onayı beklenir. “Satıcı” nın onay vermemesi durumunda “Alıcı”nın aktardığı tutar ödeme yaptığı kredi kartına iade edilir/satış iptal edilir.
 • “Satıcı” fiyatı ve nitelikleri konusunda "Alıcı" ile mutabık kaldığı ürünü "Alıcı"nın belirttiği adrese götürür ve teslimini sağlar. “Satıcı” ürün teslimatı sonrası teslimatı gerçekleştirdiğini “Çiçekçi-Çiçek.com”’da kendisine ayrılmış üye alanından sisteme girer. “Alıcı” kendisine satınalım işlemi sonunda verilen sipariş numarası ile sipariş bilgisini “Çiçekçi-Çiçek.com” web sitesinden takip eder ve “Satıcı” teslimatı sonrasındaki 3 gün içerisinde sipariş ile ilgili itirazı varsa bildirir. 3 gün içerisinde bildirimde bulunulmayan siparişler, “Alıcı” tarafından belirtilmiş adrese eksiksiz, zamanında ve tam olarak teslim edilmiş olarak kabul edilecektir.
 • “Çiçekçi-Çiçek.com”,  ürün bedelini “Satıcı” hesabına transfer için bankaya talimat verir. Transfer aşamasında, "Alıcı" tarafından hesaba aktarılan tutar üzerinden, “Çiçekçi-Çiçek.com”a ödenecek hizmet komisyonu da “Çiçekçi-Çiçek.com” hesabına aktarılarak "Alıcı" tarafından hesaba yatırılan tutarın tümüyle kullanımı ve "güvenli hesap"tan çıkışı tamamlanmış olur.
 • “Satıcı” ürünü, "Alıcı" ile mutabık kalınan zamanda "Alıcı"nın belirttiği adres ve kişiye teslimini sağlamazsa, ya da teslim edilen  ürünün mutabık kalınan nitelikleri taşımadığı "Alıcı" tarafından tespit edilirse, ürünün iadesine ve “Satıcı”'nın teslim almasına bağlı olarak ürün bedeli "Alıcı"ya "güvenli hesap"tan iade edilir.
 • "Alıcı" ve “Satıcı” arasında yaşanabilecek anlaşmazlık durumlarında “Çiçekçi-Çiçek.com”, taraflar bir mutabakata varana kadar ürün bedelini "güvenli hesap"ta bloke etme hakkına sahiptir.
   
 

 

Online Sipariş Verebileceğiniz Adresler:
01.Adana 02.Adıyaman 03.Afyon 04.Ağrı 05.Amasya 06.Ankara 07.Antalya 08.Artvin 09.Aydın 10.Balıkesir 11.Bilecik 12.Bingöl 13.Bitlis 14.Bolu 15.Burdur 16.Bursa 17.Çanakkale 18.Çankırı 19.Çorum 20.Denizli 21.Diyarbakır 22.Edirne 23.Elazığ 24.Erzincan 25.Erzurum 26.Eskişehir 27.Gaziantep 28.Giresun 29.Gümüşhane 30.Hakkari 31.Hatay 32.Isparta 33.Mersin 34.İstanbul Avrupa 34.İstanbul Anadolu 35.İzmir 36.Kars 37.Kastamonu 38.Kayseri 39.Kırklareli 40.Kırşehir 41.Kocaeli 42.Konya 43.Kütahya 44.Malatya 45.Manisa 46.Kahramanmaraş 47.Mardin 48.Muğla 49.Muş 50.Nevşehir 51.Niğde 52.Ordu 53.Rize 54.Sakarya 55.Samsun 56.Siirt 57.Sinop 58.Sivas 59.Tekirdağ 60.Tokat 61.Trabzon 62.Tunceli 63.Şanlıurfa 64.Uşak 65.Van 66.Yozgat 67.Zonguldak 68.Aksaray 69.Bayburt 70.Karaman 71.Kırıkkale 72.Batman 73.Şırnak 74.Bartın 75.Ardahan 76.Iğdır 77.Yalova 78.Karabük 79.Kilis 80.Osmaniye 81.Düzce
   

Çiçekçi Kütüphanesi - Site Ekle - Satış Ortaklığı
Yardım - Duyurular - Gizlilik Politikası - Bize Ulaşın - Ödeme Bilgilendirme Formu
Çiçekçi-Çiçek.net'de Kredi Kartınız ile Güvenli Ödeme Yapabilirsiniz Çiçekçi Çiçek Sitesini Ara Çiçekçi-Çiçek.net'de Bütün Kredi Kartı İşlemleri 128 Bitlik SSL Şifreleme ile Yapılır
Kredi Kartı ödemeleriniz 128 bitlik SSL Şifreleme ile güvence altındadır.

Copyright © 2006-2018 Cicekci-Cicek.net
Cicekci-Cicek.com markası ve logosu, Karaca Ltd.'nin tescilli markasıdır. Tüm hakları saklıdır.
Bu siteye üye olanlar satıcı sözleşmesini okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.
Bu siteden online sipariş verenler alıcı sözleşmesini okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.